inloggen

 

CATENT GMR logo KLEUR

 

 afbeelding voorwoord jaarverslag 2018

Vorig jaar beschreef ik in het voorwoord van ons jaarverslag het traject waarin de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zich samen met het College van Bestuur bevond.

Ik sprak toen het vertrouwen uit op weg te gaan van de spreekwoordelijke “lente” naar de “zomer.”

 

Wat hebben wij als Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad – bewust van onze geformuleerde visie – verder gedaan en beleefd?

Wij hebben uitgaande van onze eigen analyse onze speerpunten geformuleerd.

Daarmee hebben we “binnen en (soms) buiten de lijntjes” gekleurd.

Gedachten geformuleerd over Binden Boeien en Binnenhalen van Personeel, Investeren in ICT en voorinvesteren in werkdrukverlaging.

 

Mooie gesprekken met het College van Bestuur, input vanuit onze Medezeggenschapsraden, pro-actief aan de slag.

 

De GMR vindt 2018 een jaar om met een goed gevoel op terug te kijken en is alweer druk bezig met nieuwe speerpunten te formuleren.

Wij verwachten er veel van.

 

Medezeggenschap gaat namelijk leven op het moment dat de betrokkenheid vanuit de Stichting toeneemt.

 

Dank aan allen die aan dit proces en deze betrokkenheid een bijdrage hebben geleverd.

 

Ad Hazen,

Voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Catent.

 

 

Lees de rest van het jaarverslag 2018:

2019.021 - Jaarverslag GMR 2018

 

Lees ook vorige jaarverslagen:

2018.027 - Jaarverslag GMR 2017

2017.015 - Jaarverslag GMR 2016

2016.029 - Jaarverslag GMR 2015

2015.011 - Jaarverslag GMR 2014

2014-25 Jaarverslag GMR 2013